NSAID

אטוריקוקסיב במנה בודדת לטיפול בכאב חריף שלאחר ניתוח במבוגרים

סקירה מצאה, כי אוטריקוקסיב במנה בודדת הינו יעיל ובטוח לטיפול בכאב חריף שלאחר ניתוח

ניתוח קיסרי (צילום: אילוסטרציה)
ניתוח קיסרי (צילום: אילוסטרציה)

סקירה זו הינה גרסה מעודכנת של סקירה שפורסמה ב-Cochrane בנושא ב-2.2009 ועודכנה בהמשך ב-4.2012. אטוריקוקסיב הוא מעכב סלקטיבי של COX2, המאושר לטיפול בכאב כרוני של אוסטאוארטריטיס ודלקת מפרקים שגרונית ובכאב חריף בחלק מהמקומות. סבורים, כי קבוצה זו של תרופות מאופיינת בשיעור נמוך יותר של תופעות לוואי של מערכת העיכול העליונה מאשר ה-NSAID הקונבנציונאליים.

מטרת הסקירה הנוכחית היתה להעריך את היעילות והבטיחות של אטוריקוקסיב במנה בודדת לכאב חריף שלאחר ניתוח, באמצעות שיטות המאפשרות השוואה מדוייקת עם תרופות נוגדות כאב אחרות והמתבססות על קריטריונים מומלצים להערכת יעילות. בסקירה נעשה שימוש במאגרי המידע Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE , EMBASE , מאגר הכאב של אוקספורד, www.clinicaltrials.gov ורשימה של מחקרים רלבנטים נוספים. הסקירה האחרונה בוצעה ב-31.1.2014. בסקירה נכללו מחקרים אקראיים, כפולי סמיות עם בקרת פלצבו, שבדקו מתן אטוריקוקסיב במנה בודדת.

שני סוקרים עצמאיים הכלילו מחקרים בסקירה, העריכו את איכותם ומיצו מהם נתונים. בסקירה נעשה שימוש בחישוב השטח שמתחת לעקומה של הקלת כאב אל מול ציר הזמן, בכדי להפיק את שיעור המשתתפים אשר טופלו באטוריקוקסיב או פלצבו וחוו לפחות 50% הקלה בכאב על פני שש שעות.

בהמשך, חושבו הסיכון היחסי (RR) והמספר הדרוש לטיפול (NNT). נעשה שימוש במידע אודות מתן תרופות הצלה (rescue medication) והזמן החציוני לנטילתן. עוד נאסף מידע על שיעור תופעות הלוואי.

לא זוהו מחקרים חדשים עבור עדכון הסקירה. בסקירה המעודכננת כללו 6 מחקרים עם 1,214 מטופלים בהשוואת אטוריקוקסיב אל מול פלצבו. כל ששת המחקרים דיווחו על שימוש באטוריקוקסיב במינון 120 מ"ג (798 מטופלים). 66% מהמשתתפים שטופלו באטוריקוקסיב ו-12% מהמטופלים בפלצבו דיווחו על הקלה של לפחות 50% (NNT של 1.8 (1.7-2)).

מנה בודדת של אטוריקוקסיב במינון 90 מ"ג הפיקה תוצאות דומות במחקר אחד גדול. מינונים נוספים – 60,120,180 מ"ג נחקרו רק במחקר אחד. בקבוצת האטוריקוקסיב שיעור המשתתפים שנזקק לתרופת הצלה ב-24 שעות היה נמוך משמעותית לעומת בקבוצת הפלצבו (NNT למניעת שימוש בתרופת הצלה 2.2 (1.9-2.8)). כמו כן, הזמן החציוני לשימוש בתרופת הצלה היה 20 שעות בקבוצת האטוריקוקסיב אל מול שעתיים בקבוצת הפלצבו.

שיעור תופעות הלוואי היה דומה בין שתי הקבוצות (ראיה באיכות בינונית) , לא דווחו תופעות לוואי חמורות.

החוקרים הסיקו, כי מנה בודדת של אטוריקוקסיב במינון 120 מ"ג מייצרת הקלה משמעותית בכאב חריף לאחר ניתוח ללא שוני בתופעות לוואי בהשוואה לפלצבו. מינון זה הינו יעיל בצורה דומה ואף אולי יותר, מתרופות נוגדות כאב אחרות שבשימוש.

מקור:
Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 8;5:CD004309. doi: 10.1002/14651858.CD004309.pub4. Single dose oral etoricoxib for acute postoperative pain in adults. Clarke R1, Derry S, Moore RA.

נושאים קשורים:  NSAID,  דלקת מפרקים שגרונית,  אטוריקוקסיב,  כאב לאחר ניתוח,  COX2,  מחקרים,  אוסטאוארתריטיס
תגובות
יוסי קליין
26.06.2014, 10:18

תמיד טוב לדעת שקיימת תרופה נוספת המשככת כאב חריף לאחר ניתוח. מקווה שבעתיד יתמקד המחקר בשאלה האם יש לתרופה המסויימת הזו יתרונות מובהקים על פני תרופות אחרות הנמצאות בשימוש לשיכוך כאבים חריפים אחרי ניתוח. שתי הערות : 1- להערכתי בשיח ''מייצרת הקלה משמעותית...'' המילה ''מייצרת'' הינה מסורבלת משהו ועדיף היה לכותבים ( אינני מתכוון למתרגמי המאמר אלא לכותביו ) להימנע משימוש בה אלא לנסח באופן החלטי יותר דוגמת ''מקלה'' או ''משככת כאב''וכו'. 2- לדעתי השיח ''...ואולי אף יותר'' אין לו מקום במסקנות מחקר מעין זה שכן אין לשיח זה משמעות לוגית, מעשית או שימושית כלשהי.