מחקרים

היצרות בחלל המפרק, מגדר ו-BMI משפיעים על מידת הכאב בדלקת מפרקים ניוונית בברך

מחקר מצא, כי רוחב מינימלי של חלל המפרק העומד על שלושה מילימטרים בגברים ושני מילימטרים בנשים הוא הסף לכאב בקרב מטופלים עם דלקת מפרקים ניוונית בברך

כאב בברך (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן את הקשר שבין היצרות של חלל המפרק (joint space narrowingי - JSN) לבין כאב ברכיים בקרב גברים ונשים ביפן. החוקרים התבססו על עוקבת מטופלים גדולה ומבוססת-אוכלוסייה שהשתתפה במחקר ROADי (Research on Osteoarthritis/osteoporosis Against Disability).

המחקר הנוכחי בחן את הקשר שבין רוחב מינימלי של חלל המפרק בחלק המדיאלי של מפרק הברך לבין כאב בברך. הרוחב המינימלי של חלל המפרק נמדד בחלק המדיאלי והלטרלי של הברך על ידי תוכנת אבחון המתמחה בדלקת מפרקים ניוונית (osteoarthritis - OA) של הברך.

במחקר נכללו נתונים של 2,733 מבין 3,040 משתתפי מחקר ROAD, אשר השלימו את הבדיקות הרדיוגרפיות הנדרשות ומילאו את השאלונים הנוגעים לכאבי ברכיים. המשתתפים כללו 975 גברים ו-1,758 נשים, וגילם הממוצע עמד על 70 שנים. מטופלים עם OA בחלק הלטרלי של הברך לא נכללו בניתוח הנתונים.

לאחר התאמה לגיל ולמדד מסת הגוף (BMI), הרוחב המינימלי של חלל המפרק בצד המדיאלי, כמו גם היחס בין רוחב החלל המפרקי המינימלי בצד המדיאלי לעומת הלטרלי, נמצאו קשורים באופן מובהק לעוצמת הכאב במפרק הברך.

עוד ,נמצא כי מין המטופלים וה-BMI השפיעו על הקשר שבין רוחב המפרק המינימלי והכאב. הסף של רוחב המפרק המינימלי בצד המדיאלי עמד על כשלושה מילימטרים לגברים ושני מילימטרים לנשים, בעוד היחס בין הרוחב המינימלי של חלל המפרק בצד המדיאלי לבין הצד הלטרלי עמד על 60% בקרב גברים ונשים.

כמו כן, נמצאה השפעה ברורה של ה-BMI על הקשר שבין רוחב המפרק המינימלי לבין מידת הכאב.

מחקר חתך זה, שהתבסס על מדגם אוכלוסייה גדול ממחקר ROAD, הראה כי היצרות של חלל המפרק קשורה באופן מובהק לכאב בברך עם OA. כמו כן הוגדר סף היצרות הגורם לכאב..

מקור:
S. Muraki, T. Akune, Y. En-yo, M. Yoshida, T. Suzuki, H. Yoshida, H. Ishibashi, F. Tokimura, S. Yamamoto, S. Tanaka, K. Nakamura, H. Kawaguchi, H. Oka, N. Yoshimura; Joint space narrowing, body mass index, and knee pain: the ROAD study (OAC1839R1)
Osteoarthritis and Cartilage, June 2015Volume 23, Issue 6, p874–881

נושאים קשורים:  מחקרים,  היצרות חלל המפרק,  JSN,  ROAD study,  כאב,  רוחב מינימלי של חלל המפרק,  OA בברך,  דלקת מפרקים ניוונית,  osteoarthritis,  מדד מסת הגוף
תגובות