מחקרים

יוגה, פיזיותרפיה או חינוך לכאב גב תחתון כרוני

יוגה כטיפול לכאב גב תחתון כרוני לא ספציפי הינה לא נחותה מפזיותרפיה במדדי תפקוד וכאב

28.06.2017, 10:01

יוגה הינה טיפול יעיל לכאב גב תחתון כרוני קל עד בינוני, אבל היעילות ההשוואתית שלה עם פיזיותרפיה איננה ידועה. יתרה מזאת, מעט ידוע על יעילות יוגה בקרב מטופלים הסובלים מנכות וכאב חמורים יותר.

מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע האם יוגה איננה נחותה מפיזיותרפיה לטיפול בכאב גב תחתון כרוני. המחקר הינו מחקר אקראי, 3 קבוצות, חד סמיות שנמשך 12 שבועות ו-40 שבועות החזקה ובבית חולים אקדמאי ו-7 מרכזים קהילתיים מסונפים.

במחקר נכללו 320 מבוגרים, עם הכנסה נמוכה, גיוון גזעי, הסובלים מכאב גב תחתון כרוני לא ספציפי. המשתתפים קיבלו 12 שבועות של שיעורי יוגה, 15 ביקורי פיזיותרפיה או ספר ועיתונים חינוכיים. שלב ההחזקה השווה שיעורי יוגה מזדמנים בהשוואה לאימון ביתי ובוסטר פיזיותרפיה בהשוואה לאימון ביתי.

התוצא הראשוני שנמדד היה תפקוד הקשור לגב, כפי שנמדד על פי מדד RMDQי(Roland Morris Disability Questionnair) וכאב כפי שנמדד על מדד של 11 נקודות, כעבור 12 שבועות. גבול אי נחיתות שהוגדר מראש היו 1.5 במדד RMDQ ו-1.0 במדד הכאב. תוצאים משניים כללו שימוש במשככי כאבים, שיפור כללי, סיפוק מההתערבות ואיכות חיים הקשורה לבריאות.

רווחי סמך חד צדדי של 95% היו 0.85 (RMDQ) ו-0.97 (כאב), המדגימים אי נחיתות של יוגה לפיזיותרפיה. עם זאת, יוגה לא הייתה עליונה לחינוך באף תוצא. יוגה ופיזיותרפיה היו דומים במרבית התוצאים המשניים. משתתפי יוגה ופיזיותרפיה היו 21 ו-22 אחוזי נקודה פחות סבירים, בהתאמה, בהשוואה לחינוך, להשתמש במשככי כאבים כעבור 12 שבועות. שיפור בקבוצות היוגה והפיזיותרפיה נשמרו כעבור שנה ללא הבדל באסטרטגיית השימור. תדירות תופעות הלוואי, רובן כאבי פרקים וגב קלים וחולפים עצמאית, לא השתנו בין קבוצות היוגה והפיזיותרפיה.

מגבלת המחקר הייתה כי המשתתפים היו מודעים לאופי הטיפול, ובקבוצת הפיזיותרפיה היו אובדן מעקב לא פרופורציוני. מסקנת החוקרות הייתה כי תכנית יוגה לכאב גב תחתון כרוני לא ספציפי הינה לא נחותה לפזיותרפיה בתפקוד וכאב.

מקור: 

Saper RB, Lemaster C, Delitto A, Sherman KJ, Herman PM, Sadikova E, et al. Yoga, Physical Therapy, or Education for Chronic Low Back Pain: A Randomized Noninferiority Trial. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 20 June 2017] doi: 10.7326/M16-2579

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב גב,  כאב גב תחתון,  פיזיותרפיה,  יוגה
תגובות