מחקרים

טיפול חדשני לתיקון קרע בגידי השרוול המסובב

החוקרים מצאו כי תיקון ארתרוסקופי של הקפסולה הסופריורית משחזר תפקוד כתף ומוביל לשיעורים גבוהים של חזרה לפעילות ספורטיבית ועבודה פיזית

למרות שפעילות ספורטיבית ועבודה פיזית מאומצות יכולות לתרום לקרע בגידי השרוול המסובב, מטופלים רבים מצפים לחזור לפעילויות אלו לאחר ניתוח. עם זאת, קרעים בלתי נתיחים יכולים לפגוע בתוצאה רצויה זו. טיפול ניתוחי חדשני - שחזור ארתרוסקופי של הקפסולה הסופריורית (superior capsule reconstruction-SCR) משחזר את יציבות הכתף ואיזון השריר במטופלים עם קרעים בלתי נתיחים בגידי השרוול המסובב. טיפול זה משפר את תפקוד הכתף ומקל על כאב.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את השיעור של חזרה לפעילות גופנית ועבודה פיזית לאחר טיפול עם SCR. המחקר בוצע בתבנית עוקבה בין השנים 2007-2014. החוקרים ביצעו SCR  ארתרוסקופי ב-105 מטופלים עם קרע בלתי ניתן לתיקון בגידי השרוול המסובב. חמישה מהמטופלים אבדו ממעקב. גיל המשתתפים הממוצע היה 66.9 (טווח, 43-82). לפני הניתוח, 26 מטופלים השתתפו בפעילות ספורטיבית (שניים תחרותי והשאר חובבני) ו-34 בעבודה פיזית. שיעור החזרה לפעילות ספורטיבית ועבודה פיזית, ציון ASESי(American Shoulder and Elbow Surgeons), תנועה אקטיבית של הכתף והשיעור של קרעי השתל הוערכו על ידי החוקרים. זמן המעקב הממוצע היה 48 חודשים.

כלל המטופלים שעסקו בספורט לפני הניתוח חזרו לפעילות מלאה. בנוסף, 32 מטופלים חזרו לעבודה הפיזית בא עסקו לפני הניתוח. שני מטופלים נוספים חזרו לעבודה פיזית מופחתת עצימות וזמן. בהשוואה עם קבוצת האנשים שלא עסקו בספורט, בקבוצת העוסקים בספורט נצפתה הגבהה פעילה מוגברת באופן מובהק סטטיסטית (160±32 לעומת 146±39 מעלות; p=0.04) וציון ASES מוגבר (97±7 לעומת 91±12; p=0.02). טווח התנועה וה-ASES לפני ואחרי הניתוח לא השתנו באופן מובהק סטטיסטית בין קבוצות העוסקים בספורט לאלו שלא עוסקים בספורט. השיעור של קרעי השתל לא השתנה בין קבוצת הספורט (4%) לקבוצה ללא פעילות ספורטיבית (5%; p=0.75) ובין קבוצת העבודה הפיזית (6%) לקבוצה שאינה עובדת בעבודה פיזית (5%; p=0.77).

מסקנת החוקרים היא כי ניתוח SCR משחזר תפקוד כתף ומוביל לשיעורים גבוהים של חזרה לפעילות ספורטיבית ועבודה פיזית.

מקור: 

Mihata, T. et al. (2018). The American Journal of Sports Medicine. 46(5)

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  מסובב הכתף,  ASES
תגובות