סקירה שגרתית לווגינוזיס חיידקית בהריון וטיפול אנטיביוטי בקלינדמיצין לא הפחיתו באופן מובהק את הסיכון להפלה מאוחרת או לידה מוקדמת.

טיפול משולב בתכשיר חדשני לאיזון גליקמי dual glucose-dependent insulinotropic polypeptideי(GIP) ודולגלוטיד (GLP1) הביא לירידה מובהקת ברמות ההמוגלובין המסוכרר הן בהשוואה לפלצבו והן לעומת טיפול בדולגלוטיד בלבד.

בסקירה שהקיפה כ-700 אלף כריתות מניסקוס חלקיות בגישה ארתרוסקופית שיעור הסיבוכים עמד על מעט יותר משלוש עשיריות האחוז. הסיבוכים הבולטים היו תסחיפים ריאתיים (0.13%) וזיהומים מפרקיים (0.07%).

8.6 מיליון בני אדם בארצות העולם השלישי נפטרו בשנת 2016 כתוצאה מטיפול רפואי לקוי או היעדר גישה לשירותי רפואה בסיסיים.