מחקרים

תוצאים לאחר טיפול ניתוחי בדלקת פרקים ניוונית על רקע נקע מולד של הירך

בקרב מטופלים שעברו ניתוח במפרק הירך עקב דלקת פרקים ניוונית מתקדמת על רקע נקע מולד של הירך, נראו תוצאות דומות בהיבטי תפקוד ושביעות רצון אצל מטופלים שעברו החלפה מלאה של מפרק הירך ומטופלים שעברו Osteotomy

18.12.2018, 09:47
צילום רנטגן של מפרקי הירך (צילום: אילוסטרציה)
צילום רנטגן של מפרקי הירך (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון תוצאים לאחר לפחות 10 שנים מביצוע ניתוח Osteotomy במפרק המרחשת (Acetabulum) במטופלים עם דלקת פרקים ניוונית מתקדמת (Advanced Osteoarthritis).

סך של 46 מפרקי אגן שהוחלפו ב-44 מטופלים עם דלקת פרקים ניוונית מתקדמת שעברו את הניתוח הנ"ל בין 1992-2006 הוערכו באופן היסטורי. הגיל הממוצע של המטופלים בזמן הניתוח היה 47.5 שנים, וזמן המעקב החציוני היה 4.7 ± 16.9 שנים. זמן ההישרדות הוערך בעזרת עקומות Kaplan-Meier וגורמי הסיכון הנלווים לתוצא העיקרי, ניתוח נוסף להחלפה מלאה של המפרק (Total Hip Arthroplasty) לאחר פחות מ-15 שנים לאחר הניתוח המקורי, הוערכו. בזמן הפגישה האחרון לתקופת המעקב מילאו המטופלים את השאלונים The Oxford Hip Score ו-University of California, Los Angeles Activity Score שנכנסו גם הם להערכה הסופית.

שיעורי ההשרדות לאחר 15 ו-20 שנים מהניתוח עמדו על 80% ו-59%, בהתאם. ניתוחים רבי-משתנים של המידע הראו ש-BMI הגדול מ-24 ק"ג/מ2 (p=0.034, יחס הסיכויים 1.72) היה קשור באופן משמעותי לתוצא העיקרי, באופן בלתי תלוי. ל-31 מהמטופלים שעברו 32 ניתוחי אגן בו נשמרו המפרקים המקוריים, הציונים במבדקים בזמן המעקב הסופי עמדו על 5 ± 41 ו-1.8 ± 5.2, בהתאם. ציונים אלו תאמו (p=0.28 ו-p=0.215 בהתאמה) לתוצאות המבדקים בקרב 13 מטופלים שעברו 14 ניתוחי אגן עם החלפה מלאה של המפרק (8.7 ± 38 ו-1.4 ± 5.8, בהתאמה).

מקור: 

Hamai S. et al (2018). Orthopedics. 2018;41(5):300-305;

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת פרקים ניוונית,  נקע מולד של הירך,  ניתוח החלפת מפרק ירך,  מחקר היסטורי
תגובות
 

מקורות קודמים:
Total Hip Arthroplasty in Congenital Dislocated Hips, by David 0. Mendes, Clinical Orthopaedics and Related Research 161: 163-179, 1981.

Total Hip Arthroplasty in the Adult with Congenital Dislocation of the Hip, by M. Soudry and David G. Mendes, Harefuah 101: 108-110, 1981.

Planning Adult Total Hip Arthroplasty for Developmental Hip Dysplasia, by D.G. Mendes, M. Said and K. Asian in Harefuah, 128:4-7, 1995.

55. Classification of Adult Congenital Hip Dysplasia for Total Arthroplasty. A Review. by David G. Mendes, Mazen Said, Khaled Asian, in Orthhopedics 19: 882-887, 1996.

Total Hip Arthroplasty in Congenital Hip Dysplasia - The Planing. A Lecture Addressed to the International hip Society in Torquay UK on May 30, 1998.

Classification of Developmental Hip Dysplasia Toward Planning of Total Hip Arthroplasty, International Orthopaedic Symposium in Yokohama Japan, April, 1999.