תרופות ממשפחת הביספוספונטים מונעות שברים במטופלות עם דלדול עצם (Osteoporosis), אבל טרם נבדקה יעילותן בנשים עם צפיפות עצם נמוכה (Osteopenia).

רוב השברים מתרחשים בנשים לאחר גיל הפסקת הווסת עם דלדול עצם ויש צורך בטיפולים יעילים למצבים אלו. החוקרים ביצעו מחקר שש שנתי בסמיות כפולה, שכלל 2,000 נשים עם צפיפות עצם נמוכה (הוגדר בתור T-Score שבין -1.0 – -2.5 במפרק הירך או בצוואר ה-Femur באחת מן הרגליים) שהיו בנות 65 או יותר.

המטופלות הוקצו באקראי וקיבלו 4 זריקות של Zoledronate במינון של 5 מ"ג (קבוצת Zoledronate) או סליין (קבוצת אינבו) במרווחים של 18 חודשים. כל הנשים קיבלו ייעוץ לקבלת גרם סידן ליום, אך החוקרים לא סיפקו תוספי סידן. מטופלות שכבר נטלו ויטמין די קיבלו Cholecalciferol לפני תחילת המחקר (מינון של 2.5 מ"ג) ובמהלך המחקר (1.25 מ"ג לחודש). התוצא העיקרי שנמדד היה זמן עד לשבר ראשון (חולייתי או לא חולייתי).

בתחילת המחקר, הגיל הממוצע (± סטיית תקן) עמד על 5 ± 71 שנים, ה-T-Score בצוואר ה-Femur עמד על 0.5 ± -1.6, והסיכון הממוצע לשבר בירך במשך עשר שנים עמד על 2.3%. שבר התרחש ב-190 נשים בקבוצת האינבו וב-122 נשים בקבוצת ה-Zoledronate (יחס הסיכונים בעת השימוש בתרופה 0.63, רווח בר-סמך 95%: 0.50-0.79, p<0.001). מספר הנשים שצריך לטפל בהן בשביל למנוע מקרה של שבר באישה אחת הוא 15. בהשוואה לקבוצת האינבו, נשים שקיבלו Zoledronate היו בסיכון נמוך יותר לשברים לא חולייתיים. (יחס סיכונים 0.66, p=0.001), שברים סימפטומטיים (יחס סיכונים 0.73, p=0.003), שברים חולייתים (יחס סיכונים 0.45, p=0.002) ואיבוד גובה (p<0.001).

מקור: 

Reid I.R. et al (2018). N Engl J Med 2018; 379:2407-2416;