מחקרים

אלבומין לניבוי סיבוכים בתר ניתוחיים בעקבות ארתרופלסטיה מפרקית

במחקר זה, נמצא שריכוז אלבומין נמוך קשור בסיבוכים בתר-ניתוחיים לאחר ניתוחים להחלפת מפרק ירך והחלפת ברך. שימוש במדד זה בנוסף לשימוש במדד ASA תורם לריבוד סיכונים משופר

30.12.2018, 17:29

תת-תזונה אינה נדירה בקרב חולים העוברים ארתרופלסטיה, ומחקרים קודמים הראו שהיפו-אלבומינמיה יכולה לנבא את הסיכוי לסיבוכים בתר-ניתוחיים. במחקר זה שאפו הכותבים להשוות את ריכוז האלבומין להערכה כללית של בריאות המטופל בעזרת דירוג המרדימים האמריקאי (American Society of Anesthesiologists Score [ASA Score], וזאת בשביל לבחון עוד את החשיבות של אלבומין בחיזוי סיבוכים בתר-ניתוחיים.

עוקבה של 128,412 מטופלים שעברו החלפת מפרק ירך (Total Hip Arthroplasty) והחלפת ברך (Total Knee Arthroplasty) בין 2005-2015 נאספו מתוך מאגרי מידע של America College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program Database. המטופלים חולקו לפי הניתוח אותו ביצעו, ריכוז אלבומין (כאשר רמות של פחות מ-3.5 גרם/דציליטר הוגדרו כהיפו-אלבומינמיה) ודירוג ASAי(2 או פחות לעומת יותר מ-2). סיבוכים בתר-ניתוחיים הוערכו בעזרת ניתוחי רגרסיה רבי-משתנים שתוקננו לגיל, מין, BMI ועישון.

אוכלוסית המחקר כללה 48,751 מטופלים שעברו החלפת מפרק ירך ו-79,661 מטופלים שעברו החלפת ברך. ניתוחים רבי משתנים הדגימו שגם היפו-אלבומינמיה וגם ציון ASA נמוך היו בעלי משמעות סטטיטסטית (p<0.05) בניבוי סיבוכים כגון מוות, זיהום שטחי, דלקת ריאות, כשל כלייתי, צורך בהנשמה פולשנית, עירויי דם, אשפוז מחדש או צורך בניתוח נוסף. בנוסף, היפו-אלבומינמיה חזתה בצורה טובה יותר זיהום עמוק במטופלים שעברו החלפת מפרק ירך וזיהום שטחי במטופלים שעברו החלפת ברך.

ציון ה-ASA ניבא יתר טוב סיבוכים בקרב הקבוצה שעברה החלפת ברך וניבא בצורה דומה סיבוכים בקבוצה שעברה החלפת מפרק ירך. החוקרים ממליצים להכניס מדד זה להערכות הקדם ניתוחיות ולשפר ככל הניתן את רמות האלמובין לפני קיום ניתוח אלקטיבי.

מקור: 

Ryan S.P et al (2018). Orthopedics. 2018;41(6):354-362

 

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיכונים בתר-ניתוחיים,  החלפת ירך,  החלפת ברך,  אלבומין,  עוקבה
תגובות