מחקרים

שימוש בקנאביס למטרות פנאי מפחית כאב טרום-ניתוחי בקרב מנותחים אורתופדיים

מחקר חתך זה דגם כאלף מטופלים העתידים לעבור ניתוח אורתופדי אלקטיבי, ובחן כיצד צרכית קנאביס למטרות פנאי משפיעה על מאפייני הבסיס שלהם ועל תוצאים שונים

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את מאפייני הבסיס הקליניים של מטופלים אשר צורכים קנאביס למטרות פנאי, ועתידים לעבור ניתוח אורתופדי אלקטיבי. החוקרים שיערו שמצבם של מטופלים שדיווחו על שימוש בקנאביס יהיה ירוד יותר מבחינת כאב, תפקוד ובריאות כללית.

937 מטופלים שהיו לקראת ניתוח אורתופדי אלקטיבי מסרו נתונים דרך כלים לתיעוד תוצאים הקשורים לאיכות החיים ובריאות (Patient-reported outcome [PRO] tools). כלים אלה כללו מבחנים ממוחשבים מותאמים לאומדן תוצאים (PROMIS), ושאלונים נוספים הייחודיים לאתר הניתוח המסוים של כל מטופל.

40 מטופלים (4.2%) דיווחו על צריכת קנאביס. השימוש בקנאביס היה קשור לגיל צעיר יותר (33 לעומת 43, P<0.001), לרקע הכולל פחות ניתוחים קודמים (1.8 לעומת 3.2, P<0.05), לרווקות (68% לעומת 38%, P<0.01), ולרקע של עישון סיגריות (63% לעומת 31%, P<0.0001). שימוש בקנאביס נמצא כבעל קשר מובהק לניקוד גבוה יותר במדד ייעודי (Marx) לרמת הפעילות של הגפיים התחתונות (8.5 נקודות לעומת 6.1 נקודות, P<0.05), ולעוצמת כאב מופחתת באתר הניתוח (3.7 נקודות לעומת 5.0 נקודות, P<0.05). מניתוח רב-משתנים עלה כי שימוש בקנאביס היה גורם עצמאי הקשור לעוצמת כאב מופחתת באתר הניתוח (P<0.05).

החוקרים הסיקו שתוצאות מחקר זה תומכות במחקרים לאומיים אחרים שדיווחו על שימוש מוגבר בקנאביס בקרב מטופלים צעירים ובקרב מעשני סיגריות. תוצאות המחקר לא תאמו את ההשערה הראשונית, שכן נמצא ששימוש בקנאביס קשור לכאב מופחת ולפעילות משופרת של הגפיים התחתונות, ביחס למטופלים שלא השתמשו בקנאביס. מחקרים נוספים דרושים בכדי לנתח את ההשפעות של שימוש בקנאביס על מטופלים העוברים ניתוחים אורתופדיים.

מקור: 

Medina, SH.  et al. (2019). 43(2): 283-292

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  כאב,  ניתוחים אורתופדיים
תגובות