שבר

האם משך הזמן עד לניתוח משפיע על התוצאים לאחר שבר בהומרוס הקרוב?

בשברים בהומרוס הקרוב, הזמן עד לניתוח לא השפיע על תוצאי הניתוח במעקב של חמש שנים, ללא קשר לגיל המטופל או לסוג השבר. רוב המטופלים כבר חוו את השיפור המירבי לאחר ששה חודשים ושיפור זה נשמר לאחר חמש שנים

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם משך הזמן עד לניתוח משפיע על התוצאים התפקודיים בשברים עם תזוזה בהומרוס הקרוב.

250 מטופלים ב-32 בתי חולים באנגליה שהתייצגו בשלושת השבועות שלאחר שבר בצוואר הכירורגי של ההומרוס באנגליה בין ספטמבר 2008 לבין אפריל 2011 נכללו במחקר. מתוך 125 מטופלים שהוקצו אקראית, 109 נותחו. במחקר נכלל מידע על 101 ו-67 מטופלים לאחר חצי שנה וחמש שנות מעקב, בהתאמה. ציון Oxford Shoulderי(OSS) נאסף לאחר 6, 12 ו-24 חודשים ולאחר שלוש, ארבע וחמש שנים מרגע ההקצאה האקראית. שיעורי השיקום חושבו על ידי חישוב תוצאות OSS לאחר ששה חודשים ולאחר חמש שנים וההסכמה בין החוקרים תוארה על גרף מסוג Bland-Altman.

הזמן הממוצע מטראומה ועד לניתוח עמד על 10.5 ימים (1-33 ימים). ניתוח מוקדם יותר לא שיפר את ציוני ה-OSS במהלך תקופת המעקב וגם לא בריבוד לפי גיל המטופלים (פחות מ-65 שנים לעומת 65 שנים או יותר) וחומרת השבר (שבר של חלק אחד או שניים לעומת שבר עם שלושה או ארבעה חלקים). המטופלים שנותחו מאוחר יותר בהשוואה לממוצעים הבינלאומיים (שלושה ימים בארה"ב וגרמניה ושמונה ימים באנגליה) לא חוו תוצאים פחות טובים. לאחר חמש שנות מעקב, 50 מטופלים (76%) היו עם אותו ציון OSS או עם ציון טוב יותר בהשוואה לציון שלאחר ששה חודשים (ממוצע של 35.8 לעומת 40.1 בששה חודשים לעומת חמש שנים, בהתאמה, r=0.613). גרף מסוג Bland-Altman הדגים שיפור ממוצע של 3.3 נקודות עם רווח בר-סמך 95% רחב עבור הסכמה (-12.2 עד 18 נקודות).

מקור: 

Norman J.G et al (2019). Bone Joint J 2020;102-B(1):33–41;

נושאים קשורים:  שבר,  הומרוס,  ניתוח אורתופדי,  מחקרים
תגובות