מחקרים

מחקר היסטורי ב-68 מטופלים עם סרטן בסקרום

טיפול קדם-ניתוחי ב-Denosumab הוריד את הדימום הניתוחי והיה קשור לזמן ניתוח קצר יותר במטופלים עם גידול של הסקרום מסוג Giant Cell. טיפול אדג'ובנטי היה יעיל למניעת חזרה מקומית בשנתיים הראשונות לאחר הניתוח

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את היעילות של Denosumab בשילוב עם ניתוח משמר עצב לטיפול בסרטן סקרום מסוג Giant Cellי(GCTs). המחקר הנוכחי היה מחקר עוקבה היסטורי במטופלים עם GCT שהתייצגו בין ינואר 2011 לבין יולי 2017. החולים טופלו ב-Intralesional Curettage. החולים שטופלו בין 2015-2017 טופלו בנוסף ב-Denosumab. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות: עוקבה 1 – קבוצת ביקורת (36 מטופלים), עוקבה 2 – טיפול אדג'ובנטי ב-Denosumabי(9 מטופלים) ועוקבה 3 – טיפול אדג'ובנטי ונאו-אדג'ובנטי ב-Denosumabי (17 מטופלים).

במחקר השתפו 68 מטופלים. בשישה מטופלים לא הושלם המעקב. תקופת המעקב הממוצעת עמדה על 47.7 חודשים (סטיית תקן 23.2). מתן של Denosumab טרם הניתוח הורידה את הדימום הניתוחי והייתה קשורה בזמן ניתוח קצר יותר לגידולים בנפח של מעל 200 סמ3. 17 מטופלים (27.4%) חוו חזרה מקומית של המחלה. השליטה המקומית במחלה עמדה על 77.8% ו-87.5% בעוקבות 2 ו-3, בהתאמה, בהשוואה ל-66.7% בעוקבת הביקורת.

שיעור המטופלים ללא חזרה של המחלה היה גבוה באופן משמעותי בקבוצת שקיבלו טיפול אדג'ובנטי בהשוואה למטופלים שלא קיבלו טיפול זה בשנתיים הראשונות למחקר – 100% לעומת 83.8% בשנה הראשונה ו-95% לעומת 70.3% לאחר שנתיים. לא נראה הבדל משמעותי בשיעור זה בשנה השלישית.

מקור: 

Lim C.Y et al (2020). Bone Joint J 2020;102-B(2):177–185;

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן סקרום,  Denosumab,  GCT
תגובות