מחקרים

קיבוע באמצעות ברגים נספגים לעומת Plate Fixation בכריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר

במחקר זה נמצא כי שימוש בברגים נספגים בהליך כריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר הוביל לסיבוכים מעטים יותר ולהוצאות נמוכות יותר בהשוואה לשימוש ב-Plate Fixation

Ankylosing Spondylitis, דלקת חוליות מקשחת (מקור: ויקיפדיה)

החוקרים השוו בין התוצאים הקליניים והרדיוגרפיים של קיבוע באמצעות ברגים נספגים לבין plate fixation בהליך כריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר. החוקרים אספו נתונים על 220 מטופלים שעברו כריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר בשתי רמות בין ינואר 2014 לדצמבר 2016.

מתוך המטופלים, 108 טופלו עם ברגים נספגים (קבוצה א׳) ו-112 מטופלים טופלו עם plate fixation (קבוצה ב׳). במסגרת המחקר נעשה שימוש בדירוג של ארגון ה-Japanese Orthopedic Association ובדירוג ה-Neck Disability Index על מנת להשוות שיפור קליני. זמן הליך, אבדן דם, עלות ניתוח, לורדוזיס צווארי, סיבוכים, ושעור קיבועים הוערכו גם כן.

תוצאות המחקר הראו שזמן מעקב ממוצע היה 35.2±4.5 חודשים בקבוצה א׳ ו-35.9±3.9 חודשים בקבוצה ב׳. כמו כן לא נמצא הבדל בזמן ההליך ואבדן דם בשתי הקבוצות. דירוגי השיפור הקליני הראו תוצאות דומות בשתי הקבוצות (p>0.05 עבור שתיהן). העלות של ההליכים בקבוצה א׳ הייתה נמוכה ב-30% מהעלות בקבוצה ב׳. שתי הקבוצות הגיעו ל-100% קיבוע באותם תנאים בלורדוזיס צווארי. בקבוצה א׳ (5/108) נמצא שיעור הסיבוכים נמוך משמעותית בהשוואה לקבוצה ב׳ (17/112) (p<0.05).

מסקנת החוקרים הייתה שבהליך כריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר, שימוש בברגים נספגים הניב תוצאים קליניים דומים בהשוואה לשימוש ב-plate fixation. שימוש בברגים נספגים נמצא כזול יותר ובעל פוטנציאל סיבוכים קטן יותר.

מקור: 

Qiu X et. al (2020)   Medical Science Monitor DOI: 10.12659/MSM.921507

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברגים נספגים,  כריתה וקיבוע גוף חוליה בצוואר,  לורדוזיס צווארי,  שיפור קליני
תגובות