מחקרים

החלפת מרפק מלאה במטופלים עם ארתריטיס ראומטואידית

החלפת מרפק מלאה במטופלים עם ארתריטיס ראומטואידית היא קו טיפול כירורגי עם תוצאות טובות, אך גורמים כגון גיל, מין וסוג השתל עלולים להשפיע על שיעורי כישלון השתל וסיבוכים ניתוחיים

"מרפק טניס", כאבים במרפק (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך את התוצאים של החלפת מרפק מלאה (Total Elbow Arthroplasty – TEA) במטופלים עם ארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid Arthritis – RA), ולזהות גורמים אשר משפיעים על התוצאים הללו.

לצורך כך בוצע חיפוש אחר נתונים בנתונים ממאגרי מידע שונים מן השנים 2003-2019. המטרה הראשונית הייתה לזהות את שיעור כישלון השתל, אופן הכישלון וגורמי סיכון לכישלון. מטרה משנית הייתה לזהות את שיעור הסיבוכים הכללי, גורמי סיכון מקושרים וביצועיים קליניים. מטה אנליזה בוצעה על מנת לבדוק את האסוציאציה של כל פרמטר עם התוצאים.

סך הכל נכללו 38 מחקרים הכוללים כ-2,118 פרוצדורות החלפת מפרק. משך המעקב הממוצע עמד על 80.9 חודשים (8.2 עד 156 חודשים). שיעורי כישלון השתל והסיבוכים עמדו על 16.1% (רווח סמך 0.128-0.200) ו-24.5% (רווח סמך 0.203-0.293). התרופפות אספטית (לא זיהומית) הייתה אופן הכישלון השכיח ביותר, ב-9.5% מן המקרים (רווח סמך 0.071-0.124). טווחי התנועה (range of motion – ROM) הפוסט-אופרטיביים הממוצעים היו: פלקציה – 131.5 מעלות (124.2-138.8 מעלות), אסטנציה – 29.3 מעלות (26.8-31.9), פרונציה – 74 מעלות (67.8-80.2) וסופינציה – 72.5 מעלות (69.5-75.5). ציון המבחן Mato Elbow Performance Score י(MEPS) הפוסט אופרטיבי הממוצע היה 89.3 (רווך סמך 86.9-91.6).

במחקר נמצא שמטופלים צעירים יותר עם שתלים מסוג Unlinked (ללא חיבור פיזי בין מרכיבים אולנריים והומרליים) היו בעלי שיעורי כישלון גבוהים יותר. מטופלים צעירים קושרו עם שכיחות מוגברת של סיבוכים, ונשים עם שתלים מסוג Unlinked היו מקושרות יותר עם התרופפות אספטית.

לסיכום, החלפת מרפק מלאה מספק ממשיכה לספק תוצאות משביעות רצון עבור מטופלים עם אתריטיס ראומטואידית. עם זאת, היא מקושרת עם שכיחות מוגברת של כישלון השתל ושיעור סיבוכים מוגבר לעומת החלפת ירך או ברך. גיל, מין, וסוג השתל יכולים להשפיע על התוצאים.

מקור:

Te-Feng A. Chou, et al., The Bone & Joint Journal (2020)

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלפת מרפק מלאה,  ארתריטיס ראומטואידית,  כישלון שתל,  סיבוכים פוסט אופרטיביים
תגובות