מחקרים

כיצד משפיע התזמון של החלפת מפרק כתף הפוכה על התוצאים?

חוקרים מצאו כי ניתוח החלפת מפרק כתף הפוכה שבוצע באופן מושהה הביא לשיעור גבוה יותר של סיבוכים בהשוואה לניתוח חריף

החלפה הפוכה של מפרק הכתף (Reverse total shoulder arthroplasty - rTSA) היא אפשרות טיפולית לטיפול בשבר קריבני (פרוקסימלי) של עצם הזרוע בקרב מבוגרים, ההולך וצובר פופלריות. עם זאת, השפעת תזמון הטיפול על התוצאים ב-rTSA ראשוני טרם התברר די הצורך.

במחקר שפורסם בכתב העת Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons נערכה השוואה בין טיפול rTSA ראשוני חריף אל מול טיפול מושהה, תוך בחינת גורמים שונים כגון, שיעור החזרות תוך שנה, סיבוכים ועלות יום ניתוח.

במחקר נכללו מטופלים אשר עברו rTSA ראשוני עד שנה מאבחון שבר קריבני של עצם הזרוע. המידע נאסף ממסד הנתונים של הביטוח הלאומי (national insurance). המשתתפים סווגו על-פי תזמון הטיפול, וחולקו ל-2 קבוצות: טיפול חריף (עד 4 שבועות) וטיפול מושהה (מעל 4 שבועות). לאחר מכן בוצעה רגרסיה לוגיסטיבית רב-משתנית שבחנה את ההשפעה של גורמים כגון גיל, מגדר, השמנת יתר, סוכרת, קומורבידיות ושימוש בטבק.

על קבוצת הטיפול החריף נמנו 4,245 (82.5%) מטופלים לעומת 892 (17.4%) בקבוצת הטיפול המושהה. טיפול rTSA חריף נמצא קשור לעלות גבוה יותר של יום ניתוח ($15,770 ± $8,383 אל מול  $14,586 ± $7,271, P < 0.001).

הטיפול המושהה נמצא כקשור לשיעור גבוה יותר של מספר גורמים שנבחנו - שיעור חזרתיות תוך שנה (1.7% לחריף אל מול 4.5% למושהה, P < 0.001), שיעור סיבוכי ניתוח של דיסלוקציה (2.8% לעומת 6.1%, P < 0.001) וסיבוכים מכניים רבים יותר (1.9% מול 3.4%, P = 0.007).

מניתוח רב-משתני עלה כי טיפול מושהה מקושר באופן בלתי-תלוי לחזרתיות רבה יותר (יחס סיכויים [OR] = 2.29, רווח בר סמך 95%: 1.52-3.4, P < 0.001) ולדיסלוקציה רבות יותר (2.05, 1.45-2.86, P < 0.001).

לסיכום, ביצוע rTSA מושהה נמצא קשור לשיעור גבוה יותר של חזרתיות ודיסלוקציה בהשוואה לטיפול rTSA חריף. תוצאות המחקר מראות כי השהיית טיפול rTSA עקב ניסיון טיפול לא ניתוחי או חוסר נגישות לטיפול, עלולה להוביל לעלייה בסיבוכים ולצורך בניתוחים נוספים.

מקור: 

Seidel, HD et al. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons.2021;29(19):832-839. doi:10.5435/JAAOS-D-20-01375

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלפת מפרק כתף הפוכה,  סיבוכים,  rTSA
תגובות