מחקרים

האם כימותרפיה משפרת שרידות במטופלים הסובלים מכונדרוסרקומה?

במחקר אשר בדק את השרידות הכוללת של חולי כונדרוסרקומה לא ממוינת וטופלו עם כימותרפיה החוקרים לא מצאו יתרונות במתן טיפול זה

כונדרוסרקומה לא ממוינת היא תת-סוג של כונדרוסרקומה. תת-סוג זה נקשר לשיעורים גבוהים של חזרת המחלה ופרוגנוזה לא טובה. בעבר הוצע למטופלים אלו טיפול המסתמך על הפרוטוקול לאוסטאוסרקומה, הכולל כימותרפיה וניתוח. עם זאת, בשל העובדה כי כונדרוסרקומה לא ממוינת היא אבחנה נדירה יחסית, קיים קושי באיסוף חד-מרכזי של דגימות במידה מספקת.

בבסיס מחקר זה, המדורג 3 ברמת הראיות, עמדה השאלה האם כימותרפיה שניתנה בסמוך לניתוח נקשרה עם שיפור בשרידות הכוללת בחולי כונדרוסרקומה לא ממוינת.

לצורך המחקר, שפורסם בכתב העת 'Clinical Orthopaedics and Related Research' נאספו נתונים של 308 מטופלים שאובחנו כחולי כונדרוסרקומה לא ממוינת. הנתונים נאספו מסקירה של מסד הנתונים SEERי(The Surveillance, Epidemiology, and End Results Database) מהשנים 1973 ועד 2016.

מאגר ה-SEER החל להגדיר כונדרוסרקומה לא ממוינת כאבחנה נפרדת רק משנת 2000. בשל כך, נתוני המחקר כללו רק חולים אשר קיבלו טיפול החל משנה זו. בנוסף לכך, הוחרגו מטופלים אשר אובחנו עם מחלה גרורתית, מחלה אשר אתר הגידול הראשוני לא היה בעצם או מפרק, וכן מטופלים אשר לא עברו ניתוח לטיפול בגידול. בניכוי נתונים אלו, נכללו הנתונים של 185 מטופלים שאובחנו עם כונדרוסרקומה לא ממוינת.

לצורך הערכת הקשר בין שרידות כוללת (OS – Overall survival) לבין המשתנים הקליניים, הדמוגרפיים והטיפוליים, החוקרים השתמשו בעקומת קפלן-מאייר ובמודל הסיכונים הפרופורציונליים (מודל קוקס).

נעשתה בקרה של המשתנים המתערבים (Confounding variables) הכוללים גיל, מין, ממדי הגידול, שלב הגידול ודירוגו, מיקום הגידול וטיפול בקרינה, וכן נעשתה התאמה עם מידע חסר. לאחר כל זאת, החוקרים מצאו כי חולי כונדרוסרקומה לא ממוינת אשר טופלו עם כימותרפיה לא הראו יתרון מבחינת שרידות [0.75 (רווח בר-סמך של 95% 0.49 עד 1.12); p = 0.16].

מסקנת החוקרים מהמחקר הייתה כי טיפול עם כימותרפיה בחולי כונדרוסרקומה לא ממוינת לא נקשרה עם שיפור בשרידות הכוללת. עם זאת, החוקרים מציינים כי יש לנקוט בזהירות רבה בעת בחינת תוצאותיהם. זאת מכיוון שמסד הנתונים של המחקר כלל פירוט מוגבל בנוגע למידע על הטיפול הכימותרפי שניתן. כמו כן, המדגם כלל מספר מועט מטופלים, וכן החוקרים העלו חששות לגבי אפשרות לסיווג לא תקין של סוגי הכימותרפיה במסד הנתונים. כל המוזכרים לעיל מגבילים את העוצמה הסטטיסטית של המחקר.

על כל אף זאת, החוקרים מציינים כי ממצאיהם עקביים עם אלו אשר עלו בדיווחים קודמים, בהם נטען כי לא זוהו יתרונות בטיפול כימותרפי הניתן בסמוך לניתוח.

החוקרים מסכמים כי בשל תוצאות המחקר, יש להעלות את השאלה לגבי השימוש בטיפול כימותרפי בסמוך לניתוח לטיפול בכונדרוסרקומה לא ממוינת. ייתכן והטיפול הכימותרפי צריך להינתן רק לאחר שקילה יסודית של הנושא, אשר יוטב אם תהיה במסגרת מחקר קליני.

מקור: 

Cranmer, L. D., Chau, B., Mantilla, J. G., Loggers, E. T., Pollack, S. M., Kim, T. S., Kim, E. Y., Kane, G. M., Thompson, M. J., Harwood, J. L., & Wagner, M. J. (2021). Is chemotherapy associated with improved overall survival in patients with dedifferentiated chondrosarcoma? A seer database analysis. Clinical Orthopaedics & Related Research, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/corr.0000000000002011

נושאים קשורים:  מחקרים,  כונדרוסרקומה,  כימותרפיה,  שרידות כוללת
תגובות