מחקרים

הגישה כלפי מסרים חינוכיים ניבאה את היכולת לניהול עצמי של כאב גב תחתון

קיים קשר בין היכולת לשליטה עצמית בכאב ובין גישה חיובית למסרים חינוכיים הקשורים לכאב

01.12.2021, 15:13

במחקר התבוננות שפורסם בכתב-העת 'Pain' העריכו החוקרים את גישתם של הנבדקים כלפי הצהרות חינוכיות, ובחן האם גישה זו עשויה לנבא כוונה לניהול עצמי של כאב גב תחתון. לצורך המחקר גויסו בגירים מעל גיל 18, אשר יודעים לקרוא אנגלית (שפת המחקר) באופן שוטף. חלק מהבגירים סובלים מכאב בגב התחתון, וחלקם אינם סובלים מכאב זה. לצורך המחקר גויסו 656 משתתפים, n = 345י(53.6%), עם כאבים בגב התחתון שנמשכים לאורך תקופות שונות.

הנבדקים ענו על סקר מקוון, הכולל שאלות דמוגרפיות ושאלות על קיום כאב גב תחתון (או היעדרו), וכן שאלות על משך הכאב ועוצמתו. החוקרים העריכו את גישת הנבדקים כלפי הצהרות חינוכיות. החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לינארית על מנת לבדוק האם קיים קשר בין גישת הנבדקים להצהרות הללו ובין נכונות לניהול עצמי של הכאב. ניתן לומר כי בממוצע, למשתתפים הייתה גישה חיובית כלפי כל ההצהרות, למעט אחת; נבדקים שסבלו מכאב כרוני בגב התחתון הראו גישה שלילית כלפי הצהרה הקשורה לסיבת הכאב. השפעתה של גישת המטופלים כלפי נכונותם לניהול עצמי של הכאב הייתה תלויה בהימצאות כאב בגב התחתון, ולאיזה משך. לדוגמה, נכונות זו נובאה באמצעות גישה חיובית כלפי הצהרות הקשורות לפעילות במטופלים שלא סבלו מכאב [β = 0.22 רווח בר-סמך של 95% (CI) 0.11 עד 0.33]. ניבוי דומה התרחש בקרב משתתפים עם כאב אקוטי או סאב-אקוטי בגב התחתון ביחס להצהרות אשרור (Reassurance statements) (β=0.33, CI 0.16 עד 0.49). במשתתפים עם כאב כרוני בגב התחתון, הנכונות נובאה באמצעות גישה חיובית כלפי חומרת הכאב (β= 0.25 CI 0.18 עד 0.33).

החוקרים מציינים כי משך הכאב משפיע על ההבדלים בגישות כלפי המסרים החינוכיים ועל כוונתם של הנבדקים לניהול עצמי של הכאב. לדוגמה, ניתן לעודד ניהול עצמי של הכאב באמצעות אשרורים הקשורים לכך במקרה של מטופלים עם כאב אקוטי או סאב-אקוטי בגב התחתון. במטופלים עם כאב כרוני באזור זה, ניתן לעודד ניהול עצמי באמצעות גישה חינוכית כלפי עוצמת הכאב.

מקור: 

O'Hagan, E. T., Di Pietro, F., Traeger, A. C., Cashin, A. G., Hodges, P. W., Wand, B. M., O'Neill, S., Schabrun, S. M., Harris, I. A., & McAuley, J. H. (2021). What messages predict intention to self-manage low back pain? A study of attitudes towards patient education. Pain, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002530

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב גב תחתון,  כאב כרוני,  ניהול עצמי
תגובות