מחקרים

השוואת שיעור ההישרדות בחולי סרקומה של הרקמות הרכות

לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי התמותה בין מטופלים שעברו הסרה מתוכננת של הגידול, לבין מטופלים שעברו הסרה לא מתוכננת, עם הסרה נוספת אחריה

OCT אימג' של סרקומה (מקור: ויקיפדיה)
OCT אימג' של סרקומה (מקור: ויקיפדיה)

דווח בעבר כי חולי סרקומה של הרקמות הרכות (STS: Soft-Tissue Sarcoma) אשר עברו הסרה לא מתוכננת (UE: Unplanned Excision) מראים תוצאים ירודים בהשוואה לחולים שעברו הסרה מתוכננת (PE: Planned Excision). עם זאת, במקרים אחרים דווקא דווח כי מטופלים אשר עברו הסרה לא מתוכננת הראו תוצאים דומים או משופרים. סביר להניח כי מקור אי-ההתאמה טמון בהבדלים במאפיינים בין שתי קבוצות המטופלים.

במסגרת מחקר שפורסם בכתב-העת 'The Bone & Joint', החוקרים השוו בין חולי סרקומה אשר עברו הסרה מתוכננת לחולים שעברו הסרה לא מתוכננת. המידע נלקח מרשומות ה-'Japanese Bone and Soft Tissue Tumor (BSTT)', מהשנים 2006-2016. לצורך ההשוואה, החוקרים ביצעו אנליזה באמצעות זיווג לפי ההסתברות לטיפול. במחקר נכללו משתתפים הסובלים מסרקומה של הרקמות הרכות (STS) בגפיים. המטופלים שלא נכללו במחקר היו אלו אשר הופעתם הראשונית כללה גרורות מרוחקות, מטופלים עם dermatofibrosarcoma protuberans, ומטופלים עם ליפוסרקומה well-differentiated.

בסך הכל זוהו 4,483 חולי STS של הגפיים טרם ביצוע הזיווג לפי ההסתברות לטיפול. 355 מטופלים עברו הסרה לא מתוכננת (UE), ו-4,128 מטופלים עברו הסרה מתוכננת (PE). שיעור השרידות לחמש שנים בשל המחלה (DSS: disease-specific survival) היה טוב יותר באופן מובהק במטופלים אשר עברו הסרה לא מתוכננת ולאחריה עברו הסרה נוספת, לעומת מטופלים אשר עברו הסרה מתוכננת. בין שתי הקבוצות לא נמצא הבדל מובהק מבחינת ה-local recurrence-free survivalי(LRFS).

לאחר שבוצע זיווג לפי ההסתברות לטיפול, נוצרה עוקבה של 355 מטופלים מקרב שתי הקבוצות, כאשר משתני הלוואי הבסיסיים אוזנו כהלכה. במרבית המקרים, מטופלים אשר עברו הסרה נוספת לאחר הסרה לא מתוכננת עברו גם שחזור של האזור. לא היו הבדלים מובהקים במדדי ה-DSS ו-LRFS בין המטופלים אשר עברו הסרה מתוכננת לבין אלו אשר עברו הסרה לא מתוכננת והסרה נוספת לאחריה.

החוקרים מסכמים כי חולי STS של הגפיים אשר עברו הסרה לא מתוכננת והוסרה נוספת אחריה לא הראו שיערי תמותה וכשל מקומי גבוה יותר לעומת חולים שעברו הסרה מתוכננת. מסקנת החוקרים נשענת על ביצוע זיווג לפי ההסתברות לטיפול. כמו כן, החוקרים מוסיפים כי יתכן ושחזור האזור נחוץ במקרים בהם מתבצעת הסרה נוספת.

מקור: 

Nakamura, T., Kawai, A., Hagi, T., Asanuma, K., & Sudo, A. (2021). A comparison of clinical outcomes between additional excision after unplanned and planned excisions in patients with soft-tissue sarcoma of the limb : a propensity matching cohort study. The Bone & Joint Journal, 103-B(12), 1809–1814. https://doi.org/10.1302/0301-620X.103B12.BJJ-2021-0037.R1

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרקומה,  סרקומה של הרקמות הרכות,  שרידות
תגובות