מחקרים

תוצאי ניתוחים להחלפת מפרק הירך במטופלים צעירים

החוקרים מצאו כי ניתוחי THA ראשוניים וניתוחי רוויזיה הנם בעלי תוצאים טובים לטווח הארוך בקרב צעירים. עם זאת, מטופלים מתחת לגיל 50 נדרשים לניתוחי רוויזיה בסבירות גבוהה

במחקר שפורסם בכתב העת 'The Bone & Joint Journal', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את התוצאים של ניתוחים ראשוניים להחלפת מפרק הירך (THA: total hip arthroplasties), ואת פרוצדורות הרוויזיה בעקבותיהם, בקרב מטופלים בני פחות מ-50 שנים אשר עברו את הניתוח במוסדם של החוקרים.

החוקרים אספו 1,049 מקרי THA ראשוניים הכוללים 860 מטופלים צעירים מ-50 שנים, אשר נערכו בין 1988 ל-2018 במרכז שלישוני בהולנד. הן בניתוחים הראשוניים והן בניתוחי הרוויזיה, החוקרים השתמשו בשתלי צמנט. במטופלים עם לקויות בעצמות הירך או באצטבולום, החוקרים השתמשו ב-Impaction bone grafting. לצורך קביעת השרידות של ניתוחי THA ראשוניים וניתוחי רוויזיה, עם נקודה סופית שהוגדרה כרוויזיה מכל סיבה, ורוויזיה בשל התרפות (loosening) א-ספטית, החוקרים השתמשו באנליזת קפלן-מאייר.

גילם הממוצע של המטופלים בעת ניתוח ה-THA היה 38.6 שנים (SD 9.3). תקופת המעקב החציונית ארכה 8.7 שנים (2.0 עד 31.5). שיעור השרידות לכל ה-THA הראשוניים, המורכבים מאצטבולום בלבד, וירך בלבד, לאחר 20 שנות מעקב, עם נקודה סופית של רוויזיה מכל סיבה, היה 66.7% (CIי95% 60.5 עד 72.2), 69.1% (CIי95% 63.0 עד 74.4), ו- 83.2% (CIי95% 78.1 עד 87.3), בהתאמה. בסך הכל, נעשו 138 התערבויות לצורך רוויזיה. הגיל הממוצע בעת הרוויזיה היה 48.2 שנים (23 עד 72). השרידות בעקבות כל התערבויות הרוויזיה, כולל מרכיבים של אצטבולום וירך, לאחר 15 שנות מעקב, עם נקודה סופית של רוויזיה מכל סיבה, היה 70.3% (CIי95% 56.1 עד 80.7), 69.7% (CIי95% 54.3 עד 80.7), ו-76.2% (CI 95%י57.8 עד 87.4), בהתאמה. מתוך 860 מטופלים, שישה (0.7%) הזדקקו לניתוח Girdlestone excision arthroplasty.

החוקרים מסכמים כי במטופלים צעירים אשר עברו ניתוחי THA ראשוניים וניתוחי רוויזיה עם שתלי צמנט, התוצאים ארוכי-הטווח בעלי סיכויים טובים להצלחה. כמו כן, גישתם של החוקרים הכוללת שימוש ב- impaction bone grafting בקרב מטופלים עם לקויות בעצמות הירך או באצטבולום, היא אפשרות טיפולית טובה בקרב מטופלים צעירים. בנוסף, החוקרים מוסיפים כי משום שניתוחי רוויזיה הם בלתי-נמנעים במטופלים צעירים, על המנתחים קיימת האחריות ליידע את המטופלים על כך בטרם ניתוח ה-THA הראשוני.

מקור:

Kuijpers MFL, Colo E, Schmitz MWJL, Hannink G, Rijnen WHC, Schreurs BW. The outcome of subsequent revisions after primary total hip arthroplasty in 1,049 patients aged under 50 years : a single-centre cohort study with a follow-up of more than 30 years. Bone Joint J [Internet] 2022 [cited 2022 Mar 9];104-B(3):368–75.

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלפת מפרק ירך,  ניתוח חוזר,  שתלים
תגובות