מחקרים

האם פרפור עליות סביב ניתוח להחלפת ירך או ברך מעלה סיכון לתמותה?

הופעת פרפור עליות בסמוך לניתוח נמצא קשור לעליה משמעותית בשיעורי התמותה על פני שנה, בהשוואה לאנשים ללא פרפור עליות או עם פרפור עליות ארוך טווח

05.04.2022, 16:48

ניתוחים להחלפת ירך (Total hip arthroplasty -THA) וברך (Total knee arthroplasty - TKA) הינם ניתוחים שכיחים המבוצעים באוכלוסייה מבוגרת עם אוסטאוארתריטיס. ישנו מידע מועט בנוגע למשמעות של המצאות פרפור עליות (Atrial Fibrillation - AF) במועמדים לניתוחים אלו. מטרת המחקר הזה הייתה לקבוע האם AF מוכר או חדש הינו קשור לעליה בשיעורי תמותה מכל סיבה באוכלוסייה המבוגרת תוך שנה מביצוע ניתוחים אלו.

במחקר השתתפו 280 נבדקים בגילאי 60 ומעלה שעברו THA או TKA שלהם AF, ו-280 נבדקים מותאמים בתור קבוצת מקרי הביקורת, אשר זוהו באופן רטרוספקטיבי. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעורי התמותה מכל סיבה בשנה שלאחר הניתוח.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 280 הנבדקים עם AF, ל-37 היה AF חדש, ושיעורי התמותה תוך שנה בקבוצה זו עמדה על 10.8%. שיעורי תמותה אלו היו גבוהים באופן מובהק מאשר בקבוצת הנבדקים ללא AF או עם AF מוכר וקבוע (10.8% לעומת 1.1% ו-2.5%, בהתאמה; P=0.005). בניתוח רב-משתני נמצא כי הבדלים אלו נותרו מובהקים גם לאחר תקנון עבור גורמי סיכון המקושרים לתמותה מכל סיבה.

מסקנת החוקרים הייתה כי שיעורי התמותה במטופלים מבוגרים שעוברים TKA או THA הינו גבוה במיוחד עבור אלו שפיתחו AF בסמוך לאחר ביצוע הניתוח. משום כך, ראוי לעקוב אחר מטופלים עלו במיוחד לאחר הניתוח.

מקור:

Varon. B, et al. (2021) “New-Onset Perioperative Atrial Fibrillation Is Associated with Increased All-Cause Mortality in Elderly Patients Undergoing Total Knee and Hip Replacements.” Gerontology, December 2021. Vol. 67, Issue 6, p.681-688. doi.org/10.1159/000514482.

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלפת ברך,  החלפת ירך,  פרפור עליות,  אוסטאוארתריטיס
תגובות