מחקרים

ילדים שעברו ניתוח על רקע דיספלזיה של הירך הראו שיפור בבגרותם

מתבגרים ומבוגרים צעירים עם DDH מתמשכת, אשר עברו ניתוח תיקון בילדותם, הראו שיפור במדדים ההדמיתיים והקליניים, לעומת אלו שלא עברו ניתוח בתקופת הילדות

דיספלזיה התפתחותית של הירך (DDH: Developmental dysplasia of the hip) מתארת את הקשר הפתולוגי בין ראש הירך ובין האצטבולום (המרחשת). על מנת לטפל במצב זה, ניתן לבצע אוסטאוטומיה פרי-אצטבולרית (PAO).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Bone & Joint Journal', מטרת החוקרים הייתה להעריך את התוצאות של PAO במתבגרים ומבוגרים עם DDH מתמשכת.

משתתפי המחקר חולקו לארבע קבוצות: קבוצה א' כללה מתבגרים אשר לא עברו ניתוח ל-DDH בתקופת הילדות (25 ירכיים); קבוצה ב' כללה מתבגרים אשר עברו ניתוח ל-DDH בתקופת הילדות (20 ירכיים); בקבוצה ג' היו מבוגרים עם DDH אשר לא עברו ניתוח קודם (80 ירכיים); וקבוצה ד', קבוצת הביקורת, כללה מטופלים עם ירכיים תקינות (70 ירכיים). ההערכה ההדמיתית של מצגים קדמיים-אחוריים דיגיטליים של הירכיים כללה את זווית וויברג (Wiberg angle – centre-edge angle: CEA), כיסוי ראש הירך (FHC: femoral head cover), מדיאליזציה, דיסטליזציה, והזווית האיליאו-איסכיאלית (ilioischial angle). ההערכות הקליניות כללו את ה-Harris Hip Scoreי(HHS) והערכה תפקודית של שריר העכוז.

בכל הקבוצות נמצאו שיפורים מובהקים במשתנים ההדמיתיים, בכל המדידות (p < 0.05). השיפור הגדול ביותר היה של ה-CEA (ממוצע של 19° (17.2° עד 22.3°) בקבוצה ב'), במדיאליזציה (ממוצע של 3 מילימטר (0.9 עד 5.2) בקבוצה ג'), דיסטליזציה (ממוצע של 6 מילימטר (3.5 עד 8.2) בקבוצה ב'), FHC (ממוצע של 17% (12.7% עד 21.2%) בקבוצה ב'), ובזווית האיליאו-איסכיאלית (ממוצע של 5° (2.3° עד 8.1°) בקבוצה ב'). בנוסף, נמצאו שיפורים מובהקים בציוני תפקוד שריר העכוז לאחר הניתוח בכל שלושת הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי התיקון הגדול ביותר של המשתנים ההדמיתיים ושל תוצאים קליניים נמצא בקרב המטופלים אשר עברו ניתוח ירך במהלך ילדותם. אף על פי שניתוח ל-DDH בילדות מקשה יותר על ניתוח הירך הבא של המטופל עקב צלקות, הידבקויות ושינויים באנטומיה, התיקון הנדרש לעיוות פחות יותר עקב כך, וכן ישנה השפעה חיובית על תוצא ה-PAO במתבגרים ובמבוגרים צעירים.

מקור:

Kołodziejczyk, K., Czubak-Wrzosek, M., Kwiatkowska, M., & Czubak, J. (2022). Hip dysplasia in adolescence: osteotomy in childhood improves the results of periacetabular osteotomy in adolescents and young adults : a prospective study. The Bone & Joint Journal, 104-B(7), 775–780.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיספלזיה,  אוסטאוטומיה,  ניתוח אורתופדי,  אורתופדית ילדים
תגובות