מחקרים

דה-קומפרסיה כירורגית מוקדמת בפגיעה חריפה בעמוד השדרה

חולים עם פגיעה חריפה בעמוד השדרה שעברו דה-קומפרסיה כירורגית מוקדמת לא הראו תוצאים נוירולוגיים טובים יותר בהשוואה לחולים שעברו דה-קומפרסיה כירורגית בשלב מאוחר יותר

פגיעה בחוט השדרה (אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Bone & Joint Journal', מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם טיפול כירורגי מוקדם בחולים עם פגיעה חריפה בעמוד השדרה (tSCI: traumatic spinal cord injury) מביא להחלמה נוירולוגית טובה יותר לאחר 12 חודשים מהפציעה מאשר טיפול כירורגי מאוחר יותר.

לצורך כך, גויסו מטופלים אשר התייצגו באחר מ-17 מרכזים באירופה עם tSCI והיו זקוקים לדה-קומפרסיה כירורגית בעמוד השדרה. בהתאם לתזמון הדה-קומפרסיה, החולים חולקו לקבוצה של התערבות מוקדמת (≤ 12 שעות לאחר הפציעה) ומאוחרת (> 12 שעות ופחות מ-14 ימים לאחר הפציעה). הבדיקה הנוירולוגית של ה-American Spinal Injury Associationי(ASIA) בוצעה בבסיס המחקר (לאחר הפציעה אך לפני הדה-קומפרסיה) ולאחר 12 חודשים. התוצא הראשוני היה שינוי ב-Lower Extremity Motor Scoreי(LEMS) בין בסיס המחקר ובין הממצאים לאחר 12 חודשים.

האנליזות הסופיות כללו 159 חולים בקבוצה המוקדמת ו-135 בקבוצה המאוחרת. לחולים בקבוצה המוקדמת הייתה פגיעה נוירולוגית חמורה יותר באופן מובהק לפני הטיפול הניתוחי. באנליזת complete-case לא מתוקננת נמצא כי השינוי הממוצע ב-LEMS היה 15.6 (רווח בר-סמך של 95% 12.1-19.0) בקבוצה המוקדמת ו-11.3 (רווח בר-סמך של 95% 8.3-14.3) בקבוצה המאוחרת, עם הפרש ממוצע בין הקבוצות של 4.3 (רווח בר-סמך של 95% 0.3- עד 8.8). לאחר שהחוקרים השתמשו ב-multiply imputed data עם תיקנון ל-LEMS בבסיס, ה-ASIA Impairment Scaleי(AIS) בבסיס וציון הנטייה, נמצא כי ההפרש הממוצע בין הקבוצות מבחינת השינוי ב-LEMS ירד ל-2.2 (רווח בר-סמך של 95% 1.5- עד 5.9).

בהשוואה לדה-קומפרסיה כירורגית מאוחרת, דה-קומפרסיה כירורגית מוקדמת לאחר tSCI חריפה לא הביאה לשיפורים נוירולוגיים משמעותיים סטטיסטית או בעלי משמעות קלינית לאחר 12 חודשים מהפציעה. עם זאת, התוצאות הללו אינן משפיעות על הצורך המבוסס בניהול לא ניתוחי של tSCI חריפה.

החוקרים מסכמים כי זהו המחקר הראשון שמדגיש כי שילוב של חוסר איזון של גורמי הבסיס, ceiling effects ושיעורי אובדן המעקב עשויים להניב הערכת יתר של ההשפעה של דה-קומפרסיה כירורגית מוקדמת באנליזות שאינן מתוקננות, מה שמבסס את החשיבות של ביצוע אנליזות סטטיסטיות מתוקננות במחקר על tSCI חריפה.

מקור:

Hosman AJF, Barbagallo G, the SCI-POEM Study Group, van Middendorp JJ. Neurological recovery after early versus delayed surgical decompression for acute traumatic spinal cord injury. Bone Joint J. 2023;105-B(4):400-411. doi:10.1302/0301-620X.105B4.BJJ-2022-0947.R2

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגיעת עמוד שדרה,  פגיעה נוירולוגית,  דה-קומפרסיה כירורגית
תגובות