מחקרים

מה התועלת בביצוע צילומי רנטגן חוזרים בילדים שנולדו עם תסמונת זיקה מולדת?

נמצא כי ביצוע צילומי רנטגן כל שלושה חודשים הינו יעיל לצורך מעקב ואבחנה מוקדמת של הפרעות במפרק הירך של ילדים שנולדו עם תסמונת זיקה מולדת

צילום רנטגן של מפרקי הירך (צילום: אילוסטרציה)
צילום רנטגן של מפרקי הירך (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את המאפיינים הקליניים והדימותיים של הפרעות מבניות במפרק הירך של ילדים עם תסמונת זיקה מולדת (Congenital Zika Syndrome - CZS) וכן לעקוב אחר ההתפתחות של הפרעות מבניות אלו בתינוקות עם CZS במהלך שלוש השנים הראשונות לחייהם.

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי זה בחן בדיקות אורטופדיות שבוצעו אחת לשלושה חודשים על מנת להעריך יכולת קיפול (flexion) ויישור (extension), סיבוב פנימה והחוצה (Medial and Lateral Rotation) וקירוב והרחקה (Abduction and Adduction) של מפרק הירך יחד עם הערכה של אורך ומתח שרירי הגפה התחתונה. פעמיים בשנה בוצע צילום רנטגן פנורמי של האגן במנח אחורי-קדמי (Anteroposterior - AP) עם יישור של הגפיים התחתונות. החוקרים השתמשו בשיעור הנדידה על מנת למדוד ולהעריך את התזוזה הקווית של מפרק הירך.

בין התאריכים נובמבר 2018 ועד מרץ 2020 החוקרים עקבו אחר 30 ילדים עם CZS. תוצאות המחקר הדגימו כי 15 (50%) ילדים התייצגו לראשונה עם צילום רנטגן תקין של האגן, וחמישה מהם (33.3%) פיתחו תזוזה של מפרק הירך בזמן עד ביצוע הצילום השני. במהלך תקופת המעקב, 20/30 (66.7%) הילדים אובחנו עם תזוזה או פריקה של מפרק הירך בצד אחד לפחות ורק 10/30 (33.3%) נותרו עם מפרקי ירך תקינים. 13 מהילדים (43.3%) הדגימו הפרעה באגן מימין ותשעה (30%) הדגימו הפרעה בצד שמאל. רגרסיה לוגיסטית הדגימה כי ספסטיות (p=0.0033, יחס סיכויים של 15.9) והפרעות עיניות (p=0.0163, יחס סיכויים של 16.9) קשורות באופן מובהק לפריקת ירך במהלך תקופת המעקב.

מסקנת החוקרים הייתה כי בנוסף לבדיקה פיזיקלית, יש לבצע צילומי רנטגן חוזרים של מפרקי הירך עבור ילדים עם CZS לצורך אבחנה ומעקב אחר התפתחות הפרעות במפרקי הירך.

מקור:

da Fonseca JO, de Oliveira Vianna RA, Carvalho FR, Velarde LGC, de Oliveira SA, Cardoso CAA, Gameiro VS. The Hip of Children with Congenital Zika Syndrome: A Prospective Observational Study. J Pediatr. 2023 May;256:27-32. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.11.035. Epub 2022 Dec 5. PMID: 36470461.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נגיף "זיקה",  מפרק ירך,  רנטגן
תגובות