מחקרים

אוסטאופורוזיס עשוי להוות גורם סיכון לאירועים חריגים בעקבות ארתרופלסטיה

חולים עם אוסטאופורוזיס אשר עברו ארתרופלסטיה אלקטיבית מלאה של מפרק הירך או הברך הראו שיעור גבוה יותר של אשפוזים חוזרים בהשוואה למטופלים עם צפיפות עצם תקינה

אוסטיאופורוזיס. אילוסטרציה

אף על פי שהימצאות של אוסטאופורוזיס שכיחה בחולים העוברים ארתרופלסטיה אלקטיבית מלאה של מפרק הירך והברך (THA ו-TKA), ההשפעה של מצב זה על התוצאים שלאחר הניתוח עדיין לא נחקרה במידה מספקת.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Journal of Arthroplasty', מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של צפיפות המינרלים בעצם (BMD: bone mineral density) על האירועים החריגים והתוצאים בדיווח המטופל בקרב חולים שעברו THA ו-TKA.

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה רטרוספקטיבית על סדרה של 1,306 חולי THA ו-1,046 חולי TKA שעברו בדיקת צפיפות עצם. שיעורי האשפוזים החוזרים, הסיבוכים, קבלת עירויים, והתוצאים בדיווח המטופל עברו קורלציה ל-BMD. מודלים של רגרסיה לוגיסטית מרובי משתנים שימשו את החוקרים להערכת הקשר בין אוסטאופורוזיס ובין אירועים חריגים.

מתוצאות החוקרים עולה כי חולים המאובחנים עם אוסטאופורוזיס הראו שיעורים גבוהים יותר של אשפוזים חוזרים תוך 90 יום (THA:י8.5 לעומת 4.0%; P = 0.02;יTKA:י8.9 לעומת 4.4%, P = 0.04) ושל הזדקקות לעירויים (THA:י6.8 לעומת 1.2%, P < 0.001;יTKA:י5.4 לעומת 1.5%, P = 0.005). לאחר שעברו THA, שיעורי הסיבוכים אשר דרשו ניהול במסגרת טיפול נמרץ (5.1 לעומת 0.7%, P < 0.001), ושיעורי הסיבוכים הרפואיים (3.5 לעומת 0.6%, P = 0.001) היו גבוהים יותר בחולים המאובחנים עם אוסטאופורוזיס.

כמו כן, נמצא כי חולי אוסטאופורוזיס שעברו TKA הראו שיעורים גבוהים יותר של סיבוכים כירורגיים (2.8 לעומת 0.8%, P = 0.04). עם זאת, בהשוואת התקופה שלאחר הניתוח נמצא כי חולי אוסטאופורוזיס חוו שיפור בתוצאים בדיווח המטופל, באופן בר-השוואה לזה שדווח על ידי חולים בעלי BMD תקין. אנליזות רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים הדגימו כי אוסטאופורוזיס מהווה גורם סיכון בלתי תלוי לאשפוזים חוזרים, סיבוכים, וכן לקבלת עירויים.

לסיכום, אוסטאופורוזיס מהווה גורם סיכון לאירועים חריגים במטופלים שעברו THA ו-TKA אלקטיביים. עם זאת, לאחר שנה מהניתוח נמצא כי מטופלים אלו הראו שיפור מבחינת התוצאים בדיווח המטופל, באופן בר-השוואה לחולים בעלי BMD תקין. החוקרים מציינים כי בשל העובדה שאוסטאופורוזיס הוא מצב בר-שינוי, יש לבצוע סקירה שיטתית בנושא של חולים המועמדים ל-THA או TKA.

מקור:

Meyer M, Leiß F, Götz J, Holzapfel D, Grifka J, Weber M. Bone mineral density is associated with adverse events but not patient reported outcomes in total hip and knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2023 Aug 20:S0883-5403(23)00866-5. doi: 10.1016/j.arth.2023.08.056. Epub ahead of print. PMID: 37607640.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוסטאופורוזיס,  ארתרופלסטיה,  מסת עצם
תגובות
אנונימי/ת
29.08.2023, 00:21

אלא אם ישנה פריצה מדהימה שאינה מוכרת- נפלה טעות בכתבה. אוסטיאופורוזיס אינו מצב בר שינוי כאשר הוא כבר קיים אלא מצב שניתן למנוע לחלוטין ו/או למנוע הדרדרות.