מחקרים

תוצאי צילומי רנטגן: השוואת ביקור רפואה מרחוק מול ביקור מרפאתי

נמצא כי צילומי רנטגן שנשלחו במהלך ביקור רפואה מרחוק הדגימו חריגות בשכיחות נמוכה בהשוואה לאלו שנשלחו במהלך ביקור רופא פנים אל פנים

06.11.2023, 15:02
טכנאית רנטגן מבצעת בדיקה. אילוסטרציה

תלונות עצם ושריר מהוות סיבה שכיחה לפנות לרופא קהילה, ואלו מטופלים, בשיעורים הולכים וגוברים, בעזרת רפואה מרחוק. מכיוון שכן, החוקרים ביקשו לבחון את התוצאים של צילומי רנטגן שהוזמנו בזמן תור מרפאתי לעומת אלו שהוזמנו בתור טלפוני. לתוצאות המחקר יש השפעה על איכות הטיפול והמשמעות הכלכלית של תורים הטלפונים.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה נכללו הזמנות של צילומי רנטגן שבוצעו בין התאריכים 1 לאפריל 2019- 31 למרץ 2021, מתוך מערכת בריאות אקדמית גדולה. הפענוח הרדיולוגי סווג כתקין או לא תקין על פי רדיולוג מומחה. התוצא העיקרי שנבדק כלל המצאות מאפיינים לא תקינים בצילומי רנטגן. תוצא שניוני שנבדק היה ההשפעה של מאפיינים חברתיים של בריאות ותחלואה נלווית על ניצול שירותי רפואה מרחוק.

במסגרת המחקר נבחנו 1,580 צילומי רנטגן. תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לצילומים שהוזמנו במהלך ביקור רפואה מרחוק לאחר תחילת מגיפת הקורונה (SARS-CoV-2), צילומי רנטגן שהוזמנו בביקור מרפאתי הדגימו ממצאים חריגים בשכיחות גבוהה יותר (יחס סיכויים של 2.51, רווח בר-סמך של 95%, 1.33-4.75; p=0.004). כאשר השוו בין תוצאים רדיוגרפיים בביקורים מרפאתיים לפני ולאחר תחילת מגפת הקורונה, אלו שהוזמנו לאחר תחילת המגפה הדגימו ממצאים חריגים בשכיחות גבוהה יותר (יחס סיכויים של 1.88, רווח בר-סמך של 95%, 1.3-2.71; p<0.001). מאפיינים חברתיים של בריאות ותחלואה נלווית לא נמצאו קשורים לשימוש בשירותי רפואה מרחוק.

מסקנת החוקרים הייתה כי לאחר תחילת מגפת הקורונה, צילומי רנטגן שהוזמנו במהלך ביקור רופא פנים אל פנים הדגימו ממצאים חריגים בהסתברות גבוהה יותר, בהשוואה לצילומים שנשלחו במסגרת ביקורי רפואה מרחוק.  ממצאים אלו מדגישים את הזהירות שיש לנקוט כאשר מזמינים צילום רנטגן עבור מחלות עצם ושריר בביקורי רפואה מרחוק.

מקור:

Comparing Outcomes of Musculoskeletal Radiographs from In-Person and Telemedicine Primary Care Cohorts, April 2019–June 2021. John Petrilli, Taylor Guth, Emily Coughlin. The Journal of the American Board of Family Medicine Oct 2023, 36 (5) 739-745; DOI: 10.3122/jabfm.2023.230094R1

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות עצם,  מחלות שריר,  רנטגן,  רפואה מרחוק
תגובות