ניתוח לתיקון קרע בשרוול המסובב

גורמים מנבאים לתדירות ועוצמת כאב בתר-ניתוחי לאחר ניתוח ארטרוסקופי לתיקון קרע בשרוול המסובב

במחקר זה נמצאו מספר גורמי סיכון הקשורים עם כאב בתר-ניתוחי לאחר תיקון קרע בשרוול המסובב, כאשר המשמעותי מביניהם הינו עוצמת הכאב בתקופה שטרם הניתוח

גב-כתף (צילום: אילוסטרציה)
גב-כתף (צילום: אילוסטרציה)

כאב בתר-ניתוחי עקב ניתוח ארטרוסקופי לתיקון קרע בשרוול המסובב (Rotator Cuff Repair- RCR) הינו קשה לחיזוי ולניהול. חוויית הכאב מושפעת ממגוון רחב של גורמים וזיהוי מאפייני מטופלים שיכולים לתרום לתחושת הכאב עשויה לעזור בהבנתו ובניהולו.

במחקר עוקבה שפורסם בכתב העת The American Journal of Sports Medicine, חוקרים העריכו מאפייני מטופלים שעמדו בפני ניתוח RCR ארטרוסקופי, על מנת להבין אילו מהם יכולים לנבא ולהימצא בקשר עם כאב בתר-ניתוחי. במחקר השתתפו 2,172 מטופלים שעברו ניתוח RCR ארטרוסקופי בין השנים 2004-2015. תדירות וחומרת כאב נמדדו טרם הניתוח וכן 6 שבועות לאחריו, באמצעות שאלון L’Insalata וסולם Likert. נקודת זמן זו נבחרה לאור תוצאות מחקרים קודמים, לפיהן מטופלים העידו כי בעיתוי זה הורגש כאב בדרגה גבוהה לאחר הניתוח. נעשה שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית על מנת לבחון את הקשר בין מדדים של כאב טרום-ניתוחי, כאב בתר-ניתוחי, גיל, מין, גודל הקרע, חוזק, מידת פעילות גופנית ועבודה, וכן סטטוס פציעת עבודה.

החוקרים מצאו כי חומרת הכאב הקדם-ניתוחי בלילה (r=0.33; p<0.001), כאב קדם-ניתוחי במנוחה (r=0.32; p<0.001) ותדירות כאב קיצוני (r=0.31; p<0.001), היו המשתנים הבלתי תלויים החזקים ביותר שנמצאו בקשר עם כאב, כפי שדווח 6 שבועות לאחר הניתוח. משתנים נוספים שנמצאו בקשר עם כאב בתר-ניתוחי היו בדיקת liftoff עם כח ירוד (r=-0.21; p<0.001), סטטוס פציעת עבודה (p<0.001), גיל צעיר (p=0.001) ומין נקבה (p=0.001). גודל הקרע נמצא בקשר הפוך עם חומרת הכאב (R2 = 0.85). חומרת הכאב הקדם ניתוחי נמצאה בקשר הכי חזק עם חומרת הכאב הבתר-ניתוחי, כפי שנמדד 6 שבועות לאחר הניתוח (r = 0.35; p < .001). משתנים אחרים שנמצאו בקשר עם כאב בתר-ניתוחי כללו דיווח עצמי של המטופל בדבר תחושת קשיחות טרם הניתוח (p<0.001), רושם עצמי שלילי יותר של מצב הכתף (p<0.001) ורמה מופחתת של פעילות גופנית (p<0.001).

החוקרים סיכמו כי זוהו מספר גורמי סיכון לכאב בתר ניתוחי עקב RCR ארטרוסקופי, כאשר המשמעותי מביניהם הינו מידת הכאב טרם הניתוח. אולם, עוצמת הקשרים שנמדדה בין חומרת ותדירות הכאב טרם הניתוח לבין חומרת ותדירות הכאב לאחר הניתוח היתה בדרגה חלשה-בינונית (r=0.30-0.35). ממסקנות אלה ניתן ללמוד שבעוד שחומרת הכאב הקדם ניתוחי קשורה בעוצמת הכאב הבתר-ניתוחי, גורמים אחרים מאפשרים בסבירות גבוהה לחזות כאב. גודל קרע קטן יותר, גיל צעיר, מין נקבה ופציעות עבודה נמצאו גם הם קשורים עם כאב בתר-ניתוחי כ-6 שבועות לאחר הניתוח.

מקור: 

Rizvi SMT, Bishop M, Lam PH, Murrell GAC. Am J Sports Med. 2021;49(1):146-153. doi:10.1177/0363546520971749

נושאים קשורים:  ניתוח לתיקון קרע בשרוול המסובב,  ניהול כאב,  כאב פוסט-ניתוחי,  כתף,  מחקרים
תגובות