מחלות שריר שלד

האם פיזיותרפיסטים יכולים להחליף רופאי משפחה בטיפול במצבים הקשורים למערכת השריר והשלד?

החוקרים בדקו שירות חדש באנגליה בו פיזיותרפיסטים מבצעים הערכה ראשונית וטיפול במצבים הקשורים למערכת השריר והשלד במקום רופאי המשפחה ומצאו כי מדובר בשירות יעיל הנתפס בצורה חיובית גם ע"י המטופלים

פיזיותרפיה. אילוסטרציה

החוקרים בדקו שירות חדש באנגליה בו פיזיותרפיסטים מבצעים הערכה ראשונית וטיפול במצבים הקשורים למערכת השריר והשלד במקום רופאי המשפחה ומצאו כי מדובר בשירות יעיל הנתפס בצורה חיובית גם ע"י המטופלים.

נכון להיום פיזיותרפיסטים עובדים במסגרת הרפואה הראשונית כבעלי מקצוע בקו טיפולי ראשון (FCP – first contact practitioner) באנגליה, במטרה להעריך ולטפל במטופלי עם מצבים במערכת השריר והשלד במקום רופאי המשפחה. נכון להיום, אין מידע שפורסם בנוגע לשירותים הללו.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את השירות החדש באמצעות הצגת מידע מהשנתיים הראשונות. החוקרים ניתחו מידע בנוגע לתוצאים של מטופלים במשך שנתיים והעבירו שאלונים בנוגע לחוויית המטופל בשתי מרפאות של רפואת משפחה ב-Forth Valley NHS באנגליה. השירות החל בנובמבר 2015 בעקבות מחסור ברופאי משפחה.

החוקרים אספו מידע מכל מטופל שקיבל טיפול מסוג זה במהלך השנתיים הראשונות של השירות. המידע כלל תוצאים של הפגישות, תמיכה מצד רופא המשפחה, היקף השירות, שיעורי ההפניה לפיזיותרפיה ולאורתופדים, מספר הזרקות סטרואידים ותוצאים מתוך הפניות לאורתופדים. כמו כן, החוקרים העבירו גם שאלונים הנוגעים לחוויית המטופל.

תוצאות המחקר חשפו כי בסך הכל פנו 8,417 מטופלים לקבלת השירות, כאשר רובם טופלו במסגרת הרפואה הראשונית (n= 7,348 ; 87.3%) ו-60.4% (n= 5,083) נזקקו לטיפול עצמי בלבד.

החוקרים כי מצאו כי שיעור ההפניות לאורתופד היה יחסית נמוך בשתי המרפאות, כאשר במרפאה A שיעור ההפניות היה 0.7-1.1 ל-1,000 מטופלים ובמרפאה Bי0.8-2.4 ל-1,000 מטופלים. מתוך ההפניות לאורתופד, 86% נחשבו כ'מוצדקות'. בנוסף, נמצא כי ב-1% מהמקרים פיזיותרפיסטים בעלי התמחות בגישה למערכת השריר והשלד (ESPs – Extended scope physiotherapist) פנו לרופא משפחה על מנת לקבל חוות דעת נוספת.

תוצאות המחקר מציעות כי מטופלים עם מצבים במערכת השריר והשלד יכולים לעבור הערכה וטיפול ע"י פיזיותרפיסט, באופן בלתי תלוי ויעיל, במקום ע"י רופא המשפחה. המסקנות הללו יכולות להפחית באופן משמעותי את עומס העבודה הקיים על רופאי משפחה מכיוון שהשירות המדובר דורש תמיכה מינימלית מצד רופאי המשפחה. כמו כן, מרבית המטופלים מנוהלים במסגרת טיפול ראשוני, עם שיעורי הפניה נמוכה ומספר גבוה של הפניות מוצדקות לאורתופדים. בנוסף, המטופלים דיווחו על תפיסה חיובית של השירות.

מקור: 

Downie, F. et al. (2019) British Journal of General Practice 69,682.

נושאים קשורים:  מחלות שריר שלד,  פיזיותרפיסטים,  פיזיותרפיה,  הפנייה וייעוץ,  עומס עבודה,  מחקרים
תגובות